Máy bị khó mã bảo vệ bằng imel ,gắn cáp usb vào không nhận driver ,nhiều lúc box biết lũ khũ mà không làm ăn gì được .
nay chia cho ace một cách reset nhanh gọn như O2
gọi là :hard reset
mở nguồn lên

Volum+ --> Home+Nút Search trong 5s hiện chữ factory reset nhấn ok ,đợi khoảng 30s lấy lúa

[Đăng nhập để thấy được nội dung . Bấm vào đây để đăng ký thành viên.]

Các Bài Viết Khác :